Naša loď

 

Prevádzkovateľ: 

Obec Kvakovce, Obecný úrad, Domašská 97/1, 094 02  Slovenská Kajňa

IČO: 00 33 25 18, www.kvakovce.eu 

Číslo účtu: SK06 0900 0000 0051 9131 8451

Adresa prístavu: 

Obec Kvakovce

Nábrežná č. 1 

094 02  Kvakovce

GPS: 49.018801, 21.682020